Нашите Проекти

КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ

ПРОЕКТИ

Последният ни завършен проект

Последният проект който сме изпълнили е пълна замяна на старата Siemens Moore APACS контролна система със нова базирана на ABB AC800М контролер и System 800хА за операторски контрол. 

ABB AC800M

AC800M_1

Siemens Moore APACS+

APACS_1

Други наши проекти

Siemens S7-1500

Замяна на стар програмируем контролер Siemens S5 PLC със последен модел Siemens S7-1500 PLC. Проекта включва пренаписване на софтуера, инсталация и пускане в експлоатация.

ABB VFD смяна на инвертор

Замяна на ABB ACS501 инвертор с нов ABB ACS800

Софтуерни промени

Проект за подобрение на контрола на опън на хартията докато се обработва през линията.

Siemens S7-300 PLC и 4хET200M

Проект за инсталиране и въвеждане в екслоатация на система за безопастна работа на операторите. Контролната система включва програмируем контролер Siemens S7-300 и 4х отдалечени модула. Системата отговаря на SIL3 за безопастност.

ABB AC800M инсталация

Инсталиране на нов контролер AC800M произведен от ABB. Контролната система се използва за контрол на 46 честотни инвертора (VSD) използвайки Ethernet и Profibus мрежи. Контролът се осъществява чрез ABB 800xA IndustrialIT система.

Захранваща система

Проект за система която контролира подаването на необходимото количество въглища към котел на топлоелектрическа централа. Системата използва Allen Bradley PLC и честотни инвертори произведени от ABB от серията ACS800.