ACS880 Drives

Име на Проект: Смяна на двигателна контролна система на машина за производство на хартия
Клиент: Компания за рециклиране и производство на хартия.
Описание на проекта: Съществуващата стара двигателна система (Vacon) за контролиране на двигателите на всички машинни секции е трудна за поддържане и много енергоемка. Проекта е да се проектира, изработи и инсталира нова система  която ще задвижва всички секции на машината. Системата се състои от 7 честотни инвертора произведени от ABB (ACS880 multi-drive) с обща мощност от 2.1 MW. Системата също така трябва да генерира ток обратно в мрежата при внезапно спиране или намаляване на скороста на машината. Проекта също така трябва да смени съществуващия програмируем стар контролер Allen Bradley SLC500 с нов Сименс S7-400 Fail-Safe контролер който управлява всичко чрез PROFINET/ProfiSAFE мрежа. Проекта беше изпълнен напълно успешно и в предвидения от клиента срок и бюджет.

Име на Проект: Автоматична система за измерване на тегло.
Клиент: Фирма от хранително-вкусовата промишленост.
Описание на проекта: Автоматична контролна система за измерване точното тегло на материала вложен във всеки един цикъл. Системата е изпълнена с Hardy Weight контролери и Hardy load cells. Контролера използван за управление на процеса е Siemens S7-300.

Име на Проект: Sub-assembly upgrade
Клиент: Компания за производство на авточасти.
Описание на проекта: Съществуващата стара система използваше Festo пневматични цилиндри за промяна на работния плот. Проекта е за замяната им с серво-двигатели и електрически цилиндри произведени от Bosch-Rexroth което ще подобри точността на позициониране и ще намали времето на работния цикъл. Контролът се осъществява с помощта на Siemens ET200M система.

Tissue Converting Line upgrade

Име на проект: Подобряване на скоростта и контрола на линия за производство на тоалетна хартия.
Клиент: Компания за рециклиране и производство на хартия.
Описание на проекта: Съществуващата двигателна система използва шест различни по-мощност АББ DCS502 контролерa за задвижване на линията. Проекта е за смяната им с ABB DCS800 и подобряване контрола на скоростта и опън на хартията чрез промяна на софтуера в съществуващия контролер Сименс S7-400. Също така беше инсталирана и нова контролна мрежа PROFINET което подобри допълнително контрола върху производствената линия.

 

top